Senangnya berwakaf dengan
3 langkah!!

1. SILA PILIH PAKEJ WAKAF:

SENARAIKAN NAMA-NAMA YANG AKAN DICOP PADA NASKAH QURAN
Ringkaskan pengisian, pilih bilangan naskah per nama
1 NAMA
2 NAMA
3 NAMA
5 NAMA
6 NAMA
10 NAMA
Pilih Jumlah Naskah