Senangnya berwakaf dengan
3 langkah!!

1. SILA PILIH PAKEJ WAKAF:

SENARAIKAN NAMA-NAMA YANG AKAN DICOP PADA NASKAH QURAN

Tekan Butang
Untuk Menambah Penama
Pilih Jumlah Naskah